Leapfrogs - Finansiellt stöd till studenters affärsidéer!

Leapfrogs ger studenter finansiellt stöd för möjligheten att testa och utveckla deras affärsidéer. Studenter åtar sig att arbeta heltid med sin idé under juni-augusti, och får även tillgång till affärsutveckling, workshops och ett värdefullt nätverk. Leapfrogs är ett initiativ av LU Innovation System i samarbete med lärosätena i Innovationskontor Syd och tillgänligt för studenter på Lunds universitet, Malmö Högskola, BTH, SLU Alnarp och Högskolan Kristianstad.